Mobning og chikane:
Danmarkskort: Arbejdspladser hvor ansatte følte sig krænket i 2018

kortmetoo
Sexchikane og truende ord som 'stikkernar' er blot lidt af det, som ansatte bliver udsat for. Det viser aktindsigt. Foto: A4 Medier/grafik/Jumpstory
I 2018 blev der af Arbejdstilsynet udstedt 86 tilsynsreaktioner i forhold til krænkende handlinger. 26 af dem var påbud, mens resten var vejledninger, viser aktindsigt. Grov chikane er hård hverdag for nogle ansatte.

”Nå, X er syg i dag, skal vi fejre det?”

”Du forstår det bare ikke, fordi du kommer fra et andet land”.

Det kan kræve en vis robusthed at begå sig på det danske arbejdsmarked. Særligt når det psykiske arbejdsmiljø er katastrofalt.

Ovenstående citat-eksempler er fra danske arbejdspladser, der i 2018 havde alvorlige problemer med det kollegiale sammenhold, og hvor mobning og i enkelte tilfælde seksuel chikane var en del af hverdagen.

Fælles for begge eksempler er, at de stammer fra arbejdspladser, hvor de krænkende handlinger fandt sted mellem medarbejdere.

Læs mere: "Krænkelser er enormt tabuiseret"

A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i alle påbud, der i fjor blev givet på baggrund af krænkende handlinger. I et flertal af disse er menige medarbejdere uden ledelsesansvar hovedpersoner.

Læs mere om de arbejdspladser, der i 2018 havde problemer med krænkende handlinger. A4 Arbejdsmiljø har samlet alle påbud, der blev givet sidste år, i et interaktivt danmarkskort (der bør tages højde for, at arbejdspladserne kan have udbedret problemerne i dag):


15 medarbejdere sagde op efter mobning

På det psykiatriske bosted Lunden i Brøndby Kommune var samarbejdsklimaet mellem kolleger så dårligt, at Arbejdstilsynet i august 2018 skred ind og udstedte et påbud. Forud for tilsynets besøg var der i 2017 blevet lavet en trivselsmåling på arbejdspladsen, hvor hele 27 procent af de ansatte svarede, at de havde oplevet mobning inden for de seneste 12 måneder.

Til tilsynet oplyste en række ansatte følgende:

"Flere ansatte oplyser, at de igennem de senere år dagligt har oplevet eller været vidne til handlinger fra kollegers og i nogle tilfælde ledelsens side, som de har opfattet som krænkende, sårende eller nedværdigende."

En ansat oplyser, at vedkommende en dag fandt en seddel i sit skab med teksten ’stikkernar’. En anden fortæller, at kommentarer som ”hvad fanden, er du dum, forstår du ikke, hvad jeg siger” ikke er atypiske, når bølgerne går højt mellem kollegerne.

Både ledelse og ansatte bekræfter, at 15 medarbejdere har sagt op inden for det seneste år, hvilket delvist begrundes i det dårlige arbejdsmiljø.

Den regionale arbejdsplads har iværksat en række initiativer for at skabe en bedre omgangstone mellem kollegerne. Blandt andet arbejdes der på at skabe et nyt værdigrundlag for arbejdspladsen.

Fabevægelsens Hovedorganisation (FH) udkom for nylig med en undersøgelse om krænkende adfærd og seksuel chikane på jobbet. Her blev de lønmodtagere, der havde været udsat for krænkelser, spurgt om, hvem der havde krænket dem. Et overvejende flertal på 55 procent svarede 'en kollega', og kun 23 procent svarede hhv. 'en leder' og 'borger, klient eller kunde'.